کاهش رشد جمعیت ایران

سازمان ملل با پیش‌بینی رشد ۱درصدی برای جمعیت ایران و رشد ۲درصدی برای کشورهای عربی طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اعلام کردجمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ به ۸۴٫۴ میلیون نفر خواهد رسید.سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ پیش‌بینی کرد جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ فقط ۸٫۸ میلیون نفر افزایش یابد که نشان دهنده افت نگران کننده رشد جمعیت در ایران است.

کارشناسان هشدار داده‌اند در صورت ادامه روند کنونی ، باید منتظر منفی شدن رشد جمعیت ایران بود یعنی بحرانی که اکنون برخی کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن گرفتار آن هستند.

بر اساس این گزارش جمعیت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۷۵٫۶ میلیون نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۳۰ به ۸۴٫۴ میلیون نفر برسد. ایران در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است و بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۳۰ نیز همین رتبه را حفظ خواهد کرد.

این گزارش متوسط رشد جمعیت ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ را ۱٫۳ درصد اعلام کرد و پیش‌بینی کرده است متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۱ درصد کاهش یابد.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۰ نرخ باروری به‌ازای هر زن ۲٫۲ تولید بوده است اما این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱٫۶ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شهری نیز که در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۶۴ درصد کل جمعیت ایران بوده است در سال ۲۰۱۲ به ۶۹٫۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۲ به ۷ میلیارد و ۵۲ میلیون نفر رسیده است در سال ۲۰۳۰ به ۸ میلیارد و ۳۲۱ میلیون نفر خواهد رسید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  آچمز

جمعیت آمریکا از رقم کنونی ۳۱۵ میلیون نفر به ۳۶۱ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید و جمعیت آلمان از ۸۲ میلیون نفر به ۷۹٫۵ میلیون نفر و جمعیت ژاپن از ۱۲۶٫۴ میلیون نفر به ۱۲۰٫۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

این گزارش کل جمعیت کشورهای عربی جهان در سال ۲۰۱۲ را ۳۵۷٫۳ میلیون نفر اعلام کرد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۳۰ به ۴۸۰٫۸ میلیون نفر افزایش یابد. رشد جمعیت کشورهای عربی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بالغ بر ۲٫۲ درصد اعلام و پیش‌بینی شده است این رقم در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۲ درصد برسد.

پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=7014