چشم‌انداز اقتصاد جهان

چشم‌انداز اقتصاد جهان، عنوان گزارش دوره‌ای «صندوق بین‌المللی پول» است که دو بار در سال (ماه آوریل و ماه اکتبر) منتشر می‌شود و به بررسی و پیش‌بینی آینده اقتصاد جهان می‌پردازد.

در ویرایش آوریل ۲۰۱۷ این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳.۵ و ۳.۶ درصد پیش‌بینی شده است که در این بین رشد اقتصادهای پیشرفته در هر دو سال ۲ درصد پیش‌بینی شده و رشد اقتصادهای نوظهور ۴.۵ و ۴.۸ درصد در این دو سال پیش‌بینی شده است.

یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، پیش‌بینی رشد ۲۸.۹ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ است.این در حالی است که قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ با ۱۵.۷ درصد کاهش و در سال ۲۰۱۵ نیز با ۴۲.۲ درصد کاهش همراه بوده است.

در این گزارش، رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ ایران ۶.۵ درصد محاسبه شده و برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۳.۳ و ۴.۳ درصد پیش‌بینی شده است. تورم سال ۲۰۱۶ ایران نیز ۸.۹ درصد اعلام و تورم سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۱ درصد برآورد شده است.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سالروز سفر بی بازگشت خسرو شکیبایی