مدیریت و سازمان از نگاه متفاوت

اگر فعالیت های کارکنان یک سازمان را ذیل دو عنوان فعالیت های جاری و فعالیت های مطالعاتی و برنامه ریزی طبقه بندی کنیم، مشاهده می کنیم کهدر یک سازمان کارآمد، سهم فعالیت های جاری و روزمره با بالارفتن رتبه و جایگاه سازمانی فرد به تدریج کاهش می یابد و در مقابل سهم فعالیت های مطالعاتی و برنامه ریزی در حال افزایش است.

وقتی به عنوان ارباب رجوع به چنین سازمانی مراجعه بکنید، در طبقات پایین ساختمان جنب و جوش و تحرک فوق العاده ای مشاهده می کنید و انگار کارکنان سازمان فرصت سرخاراندن ندارند. با رفتن به طبقات بالاتر ساختمان که معمولاً محل استقرار مدیران میانی سازمان است، متوجه می شوید که جنب و جوش و تحرک قدری کمتر است. البته که مدیران میانی بخشی از وقت خود را صرف کارهای اجرایی و نظارت بر فعالیت های زیردستانشان می کنند، و بخشی دیگر از وقتشان صرف مطالعه و برنامه ریزی برای بهبود فعالیت سازمان و افزایش درجه کارآمدی آن می شود.

اگر به بالا رفتن در طبقات ساختمان ادامه بدهید، می بینید در طبقه آخر ساختمان که مدیر ارشد مستقر است، آرامش خاصی حاکم است، مدیر ارشد کمترین بخش از وقت روزانه اش را صرف کارهای اجرایی و روزمره سازمان می کند. بیشترین بخش از وقت او صرف مطالعات راهبردی و برنامه ریزی می شود. او ساعت های طولانی صرف مذاکره با مشاورانش می کند تا راه های بالا بردن بهره وری سازمان و موفقیت آتی آن را بیابد.

نظم و سلسله مراتبی که از نظر تقسیم کار اجرایی بین مسؤولان سازمان وجود دارد، به گونه ای شبیه صفحه ساعت و رابطه عقربه های آن است. عقربه ثانیه شمار باید ۶۰ دور بزند تا عقربه دقیقه شمار یک بار دور بزند! ثانیه شمار معرف کارکنان رده پایین سازمان است و دقیقه شمار معرف مدیران میانی. به همین ترتیب، عقربه ساعت شمار معرف مدیر ارشد سازمان است. اگر او یک دور بزند، عقربه ثانیه شمار باید ۷۲۰ دور بزند! همان اندازه که ساعت شمار با طمأنینه و آرامش به طراحی و برنامه ریزی و تعیین مسیر آینده سازمان مشغول است، ثانیه شمار باید با جنب و جوش بسیار درگیر فعالیت های جاری سازمان باشد.

حال تصور کنید به سازمانی مراجعه کرده اید که چنین نظمی بر آن حاکم نیست و از کارآمدی و رشد فرسنگ ها دور است. در این سازمان احتمالاً خواهید دید که آرامش خاصی در طبقات پایین ساختمان حاکم است! کارکنان به رتق و فتق کارهای شخصی خود مشغول هستند. در طبقات بالاتر مدیران میانی با سرعت در حال دویدن و جنب و جوش هستند و بالاتر از آن ها مدیر ارشد، چند روزی است سرش را نخارانده است! یعنی فرصت این کار را پیدا نکرده است! در این سازمان اگر مشاور مدیر ارشد بخواهد برای یک امر مهم خدمت مدیر ارشد برسد، فقط خواهد توانست ایشان را در لحظات کوتاهی که در حال رفتن برای تجدید وضو است، غافلگیر کند! مدیر ارشد، وقتی برای مطالعات برنامه ریزی و تدوین راهبرد ندارد و شاید اصلاً نیازی به تدوین راهبرد احساس نمی کند.

حال بار دیگر به همان صفحه ساعت توجه کنیم . در این سازمان اوضاع برعکس است! ثانیه شمار قرص و محکم سرجای خود ایستاده و در مقابل عقربه ساعت شمار دیوانه وار دارد دور خودش می چرخد! در چنین سازمانی نمی توان از رشد و تعالی و برنامه ریزی صحبت کرد. مدیر ارشد یا به برنامه ریزی اعتقادی ندارد و یا اصلاً فرصت فکر کردن به برنامه و برنامه ریزی را پیدا نمی کند.

راستی چرا و چگونه یک سازمان دچار چنین بیماری و عارضه ای می شود؟

در پاسخ به دلایل متعددی می توان اشاره کرد اما بی شک مهم ترین عامل طرز فکر و تلقی مدیران ارشد سازمان و در نهایت طراحی ساختار سازمانی نادرست است.

حال از زاویه ای دیگر به این موضوع توجه کنیم به عبارتی این باور علط در جامعه ما رواج یافته است که مدیران موفق بسیار پرتحرک و پرکار هستند  و  روزی ۱۸ ساعت کار می کنند و وقت رفتن به خانه چندین کارتابل با خودشان می برند! با این حساب مدیر یک سازمان عریض و طویل مانند جنرال الکتریک باید روزانه ۲۰۰ ساعت کار بکند و هر شب ۲۰ تا کارتابل با خودش ببرد و بیاورد! در حالی که چنین نیست!

وقتی یک مدیر ارشد را می بینید که فرصت سرخاراندن ندارد، با سرعت در تحرک و جنب و جوش است و به اصطلاح بگیر و ببند در سازمان تحت فرماندهی خود راه انداخته است، گمان نکنید که یک مدیر پرتحرک و بسیار موفق کشف کرده اید! شاید او فقط یک مدیر بیش فعال باشد که جایگاه عقربه ساعت شمار را با ثانیه شمار اشتباه گرفته است!

مدیر موفق کسی نیست که روزی ۱۸ ساعت و بلکه بیشتر کار کند مدیر موفق شاید روزی دو سه ساعت کار اجرایی داشته باشد ولی  بیشترین وقت خود را صرف مطالعه و برنامه ریزی می کند.

Scroll to Top