پ مثل پدر !!

پ مثل پشت ، پ مثل پناه ، د مثل دست ، پ مثل “پدر” ، 

پناه مثل دستهای “پدر” 

مهربانم تو که رفتنت مرگ شادیهایم را ورق زد

خانه ات آباد کجایی بابا

که هر لحظه خاطراتت ، خیالت ، یادت

اندوهی شده اند برای دل غریبم

و دردناکتر از همه

میسوزم از “یتیمی”

که هر دم بر سرم هوار میکشد ……

وجود نازنینت همیشه در بین ما خالیست !!!!

سالروز آسمانی شدن پدر گرامی باد

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سفر بی بازگشت مهربان پدر
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=6710