Money Laundery

پولشویی معادل فارسی “Money Laundery” است و عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.

در قرن بیستم معتقدند که واژه « پول شویی » به زمان ممنوعیت قمار در آمریکا باز می گردد . نخستین بار فردی به نام «آلکاپون» گانگستر معروف دهه۱۹۳۰ در آمریکا که مالک و گرداننده قمارخانه های متعددی بود، برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها، تعدادی ماشین لباسشویی سکه ای خریداری نمود و هنگام سپردن پولهای نقد حاصل از قمار و جنایات باند تبهکار خود، ادعا می کرد که پولها درآمد ناشی از رختشوی خانه هاست. بنابراین وجه تسمیه پول شویی از همین جا نشأت گرفته است.    

مثال بسیار ساده پولشویی که شاید شما زیاد  شنیده باشید ، بعضی از شرکتهای وارد کننده مبادرت به دریافت ارز دولتی کرده و به جای واردات اقدام به توزیع ارز در بازار آزاد می کنند . این اشخاص با جعل مدارک و اسناد واردات کالا با ارز دولتی را گزارش می کنند و از این طریق سودهای کلانی را به نفع خود می برند . یا بعضی از کارخانجات تولیدی اقدام به دریافت وام بابت بهره برداری از تولید در یافت می کنند ولی بجای استفاده از وام در این زمینه آنرا در بخشهایی مانند خرید زمین ، ساخت و ساز سرمایه گذاری می کنند . 

  •  انواع پول های غیرقانونی

انواع پول هائی که به صورت نا مشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد به سه دسته پول های خاکستری، پول های سیاه و پول های کثیف تقسیم می شوند :

  • پول های خاکستری(Gray Money): به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیر قانونی فرار از مالیات، درآمد های حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کار های تولیدی که معمولا جهت فرار از پرداخت مالیات از نظارت دولت پنهان می ماند
  • پول های سیاه(Black money):درآمدهای حاصل از قاچاق کالا است. درآمد های حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پول ها می­شود.
  • پول های کثیف(Dirty Money): ناشی از عملیات مجرمانه است.درآمد های حاصل از نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر و فمار و دیگر اعمال تبهکارانه است.  
Scroll to Top