پنی سیلین

کشاورزی فقیر از اهالی اسکاتلند فارمر فلمینگ نام داشت و یک روز ، در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده ‌اش بود ، از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواستکمک را شنید ، وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سمت باتلاق دوید.

پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود ، فریاد می ‌زد و تلاش می‌ کرد تا خودش را آزاد کند . فارمر فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات داد.

روز بعد ، کالسکه‌ ای مجلل به منزل محقر فارمر فلمینگ رسید و مرد اشراف ‌زاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر نجاتش داده بود .

اشراف زاده گفت : می ‌خواهم جبران کنم زیرا شما زندگی پسرم را نجات دادی .

کشاورز اسکاتلندی جواب داد : من نمی ‌توانم برای کاری که انجام داده ‌ام پولی بگیرم و در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد . اشراف‌ زاده پرسید : پسر شماست ؟

کشاورز با افتخار جواب داد : بله

اشراف زاده گفت : با هم معامله می ‌کنیم و اجازه بدهید او را همراه خودم ببرم تا تحصیل کند . اگر شبیه پدرش باشد ، به مردی تبدیل خواهد شد که تو به او افتخار خواهی کرد.

فلمینگ با هزینه آن اشراف زاده بزرگ شد و تحصیل کرد تا اینکه روزی پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همین طور ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان سِر الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین مشهور شد.

سال ‌ها بعد ، پسر همان اشراف ‌زاده به ذات الریه مبتلا شد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  زیارت عاشورا

فکر می کنید چه چیزی نجاتش داد ؟بله درست حدس زدید همان پنی سیلین.

از آنجا که پنی‌سیلین تاکنون جان میلیونها نفر را نجات داده و مطمئناً در آینده جان افراد بیشتری را نجات خواهد داد تنها معدود افرادی اهمیت کشف پنی‌سیلین را زیر سوال برده‌اند.

( با تشکر از جناب آقای احمد دوستی برای مطلب ارسالی)