پنج تیم ضروری سازمان
پنج تیم ضروری سازمان

تیم های کاری موفق و ساختن تیم در سازمانها و نیز چگونگی کار با آنها از موضوعات مهم و مورد بحث سازمانهای امروز هستند.

بدیهی است که تیم های موفق و کار تیمی ، اهداف استراتژیک شما را برآورده می سازند و تیم های موفق نیز سبب افزایش توان انجام کار هر کدام از کارکنان شما شده و به شما کمک می کنند به نحو مطلوب تری به مشتریان خود خدمات ارایه نمایید.

اگر شما یک تیم کاری دارید که اکنون فعال است ، ابتدا باید مشخص کنید که سازمان شما به چه فعالیتهای تیمی احتیاج دارد و از کدامیک از آنها می تواند پشتیبانی نماید . تیم ها به منابع و به خصوص زمان نیاز دارند و راندمان تیم شما زمانی در اوج است که :
▪ یک گروه از کارکنان مختلف در آن بتوانند با یکدیگر مشارکت کنند.
▪ تعداد تیم ها را محدود کنید تا میزان مشارکت کارکنان را افزایش دهید.
▪ تیم ها زمانی را برای شرکت در جلسات منظم قرار دهند.
▪ شما احتیاج به اهداف دوره ای دارید، که باید برای هر تیم تعریف شود.
▪ از هر جلسه خلاصه و نتایج یادداشت شده و اجرا شوند.
▪ تیم ها با اضافه کردن کارمندان جدید جاودانه می شوند.
بنابراین هر سازمان به پنج تیم کاری نیاز دارد . البته می توان تیم ها را به گونه ای دیگر هم سازماندهی کرد ولی توصیه ما پنج تیم کاری بشرح زیر است :
۱) تیم رهبری
تیم رهبری مسئول اهداف استراتژیک سازمان شماست و کار آنها این است که نقشه سازمان را طراحی می کند ، اهداف را تعیین می کند، رهنمودها را فراهم می کند و سازمان را مدیریت می کند.
۲) تیم محرک
این تیم در سازمان های مختلف نام های مختلفی دارد . این تیم طرح هایی را ارائه می کند و فعالیتهایی را انجام می دهد تا در کارمندان رمق و انگیزه مثبت ایجاد کند . وظایف این تیم می تواند شامل تهیه ناهار، برنامه ریزی برای سفرهای تفریحی، ایجاد صندوق های حمایتی برای مشکلات کارمندان و غیره باشد. این تیم می تواند وقایع مهم و مثبت سازمان را جشن بگیرد، یا برای روز تولد افراد یا نوزاد تازه بدنیا آمده آنها تبریکاتی در نظر بگیرد یا برای آنها جشن بگیرد. این تیم می تواند اسپانسر یک تیم ورزشی شود. این تیم می تواند بساط سرگرمی و دلگرمی پرسنل را فراهم می کند و تنها محدودیت آن تخیل افراد این تیم است.
۳) تیم ایمنی و بهداشت
این تیم مراقب ایمنی افراد در محل کار است و آموزش های لازم بهداشت و ایمنی را برگزار می کند. بدیهی است که جلسات ماهیانه ایمنی بسیار مهم و ضروری و حتی آموزشهایی برای خانواده کارمندان نیز می تواند ارائه شود. رعایت بهداشت و پاکیزگی محیط با همکاری کارکنان بسیار اهمیت دارد و باید توسط این تیم پی گیری شود.
۴) تیم رفاه کارمندان
تیم رفاه بر روی سلامتی و تناسب اندام کارکنان کار می کند . از آن جمله می توان به ارائه برنامه های پیاده روی، دو و همچنین انجام آزمایشات دوره ای مانند آزمایش خون و فشار خون از جمله فعالیت های این تیم هاست.
۵) تیم ارتباط و فرهنگ
این تیم کار می کند تا فرهنگ لازم برای رسیدن به موفقیت سازمان را تعریف و ایجاد کند و همچنین ارتباط دو طرفه را آموزش می دهد تا مطمئن شود در سازمان شما کارکنان زنجیره دستورات را رعایت می کنند. این تیم می تواند به صورت هفتگی روزنامه تهیه کند، آخرین رخدادهای سازمان را بیان کند. و هر سه ماه در زمینه میزان رضایت کارمندان تحقیق کند و مشکلات را پیدا کرده و برای رفع آنها با تیم رهبری مشورت کند و در صورت نیاز پیشنهاد استخدام نیروی جدید کند. نکته اینجاست که این تیم زمانی به اوج موفقیت می رسد، که دو تیم قبلی کار خود را بدرستی انجام دهند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اجتناب از اشتباهات رایج مدیریتی

شاید اگر شما به عنوان مدیر یک سازمان این مقاله را بخوانید با خود بگویید خوب اینکه می شود افزایش هزینه؟!

ولی بدانید که شما اگر اکنون این تیم ها را ندارید و این اقدامات را برای پرسنل خود انجام نمی دهید هزینه زیادی برای پرسنل خود می کنید ولی این هزینه آنقدر نیست که به آنها اجازه دهید با فراغ خاطر و عشق به کار معجزه درونی خود را بروز دهند.

این کار اخیراً در چند سازمان انجام شده است و با وجود مخالفت و مقاومت بعضی از مدیران نتیجه آن افزایش رغبت پرسنل برای شرکت در این تیم ها و همینطور افزایش تعهد و میزان مشارکت آنها در رسیدن به اهداف سازمان را فراهم نموده است  که همه اینها در نهایت منجر به یک سازمان قوی و رو به رشد است که پرسنل با تعصب آن را به سوی موفقیت سوق می دهند.