ویژگی افراد شایسته سازمان

به کارگیری مدیران شایسته مزایایی در بر دارد که از آن جمله می توان به افزایش روحیه کارکنان، ارتقای رضایت شغلی، ایجاد انگیزه برای افزایش اثربخشی فرد و سازمان، احساس تعلق کارکنان به سازمان، رشد و شکوفایی نخبگان و فرصت بروز استعدادها و افزایش بهره وری اشاره نمود .

استقرار مدیران  و کارکنان شایسته در مجموعه سازمان کار ساده ای نیست، بلکه مجموعه ای از سازوکارهای مختلف است که طی یک فرآیند بلندمدت و منطقی امکان می پذیرد . مراحل گوناگون این فرآیند به طور مختصر عبارتند از : شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته گماری.

شایسته خواهی به معنی ایجاد فرهنگ احترام به شایستگان و باور وبه کار گماردن آنها در جامعه و سازمان است و جامعه باید به این باور و یقین برسد که یک فرایند و نظام برای انتخاب شایستگان می تواند کارا باشد و فردی را که این سیستم معرفی می کند، کارآمد، عملکرد او در سازمان کارا و اثربخش است.

بدیهی است سیستم شایسته یاب افراد متعددی را معرفی می کند و مدیر می تواند گزینه ای را که با شخصیت او تطابق و تناسب بیشتری دارد، برگزیند ولی در مرحله شایسته یابی به قابلیت و شایستگی بسیار توجه می شود . به عبارتی دیگر قابلیت که مجموعه ای مرکب از مهارتها و ویژگی های شخصی و شخصیتی و رفتارهایی است که به طور مستقیم بر عملکرد موفق در شغل مرتبط است، به دو دسته تقسیم می شود :  قابلیت های پایه ای که فرد با داشتن آنها حداقل انتظارات و استانداردهای یک شغل را برآورده می کند و قابلیت های متمایز کننده که عملکرد فرد را به سطح متوسط به بالا می برد، که این قابلیت در شایسته یابی بیشتر مورد توجه است.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اعتماد سازمانی

اما در این میان افراد شایسته در سازمان دارای چهار ویژگی یا سرمایه مهم هستند:

۱- سرمایه های فکری: داشتن دانش و تخصص در زمینه مورد نیاز و توانایی به کارگیری دانش و درک پارادایم های مناسب جهان امروز.

۲- سرمایه های عاطفی: عشق به کار و داشتن انگیزه های لازم برای انجام کار.

۳- سرمایه های اجتماعی: توانایی شرکت در کار گروهی و تیمی و برخورداری از مهارت های لازم در این زمینه.

۴- سرمایه های اخلاقی: داشتن سلامت اخلاقی و توانایی نگهداری از خود در برابر تباهی و فساد در زمینه های گوناگون.

پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=15295