ویژگیهای مدیر خلاق

خلاقیت در مدیریت و یا مدیر خلاق ؟ مدیر خلاق و نوآور کسی‌ است‌ که‌از هیچ‌ ، همه‌ چیز می‌آفریند و با استفاده‌ از نیروی‌ ذاتی‌ و تخیّلی‌ خلاق خود، امکانات‌ بالقوه‌ را بالفعل‌ تبدیل‌ می‌کند او ویژگی هایی به شرح زیر دارد :

۱)      اعتماد به‌‌نفس‌ دارد، مقاوم، مصمّم‌ و سمج‌ است‌.

۲)      قدرت‌ تحمّل‌ ابهامات‌ را دارد و دیرتر خسته‌، کلافه‌ و سردرگم‌ می‌شود.

۳)      به‌ اشیاء و پدیده‌های‌ نگاهی‌ غیر مرسوم‌ دارد.

۴)      قدرت‌ اطلاعات‌ تخصصّی‌ و عمومی‌ زیادی‌ دارد.

۵)      در مدیریت‌ خود از سبک‌ رهبری‌ تفویضی‌ استفاده‌ می‌کند و بسیارانعطاف‌پذیر است‌.

۶)      اثبات‌ کمتری‌ دارد و ساده‌ انگار نیست‌.

۷)      تجربه‌ پژوهشی‌اش‌، او را به‌ دنبال‌ فکرهای‌ بکر و دست‌ نخورده‌ می‌کشاند.

۸)      جسارت‌ درگیری‌ با مسائل‌ پیچیده‌ را دارد.

۹)      علاقه‌ وافری‌ به‌ کار و تلاش‌ و کوشش‌ دارد.

۱۰)   دقیق‌ و ریزنگر است‌ و به‌ دقّت‌ به‌ اطراف‌ نظر می‌افکند.

۱۱)   در ضمن‌ استقلال‌ رأی‌ و قضاوت‌، حوصله‌ و توانایی‌ شنیدن‌ و هم‌جوشی‌ افکار را دارد.

۱۲)   خطرپذیر است‌.

۱۳)   مهارت‌های‌ ادراکی‌ و انسانی‌ زیادی‌ دارد.

۱۴)   سریع‌ الانتقال‌ است‌ و قدرت‌ حل‌ّ مسائل‌ را دارد.

۱۵)   برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود، از ارتباطات‌ گروهی‌ و شخصی‌ استفاده‌ می‌کند.

۱۶)   برنامه‌ریزی‌های‌ او بلندمدت‌ و راهبردی‌ است‌.

۱۷)   فرصت‌‌طلب‌ و موقعیت‌‌جو است‌ و قبل‌ از دیگران‌ طرح‌های‌ خود را ارائه‌می‌دهد.

۱۸)   سنت‌‌شکن‌ و نوگراست‌.

۱۹)   گیرنده‌های‌ قوی‌ و حساسی‌ دارد.

۲۰)   هوش‌های‌ چندگانه‌ او از متوسط‌ جامعه‌ بالاتر است‌.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  روش هزینه یابی BSC