ویژگیهای رییس خوب

روسا اغلب از جمله عوامل اصلی می باشند که باعث می شوند که کارکنان شغل خود را دوست داشته باشند و یا آن را ترک کنند. همانگونه که ژوان لوید(Joan Lloyd) می نویسد یک رئیس مثل بند نافی می باشد که کارکنان را به سازمان پیوند می دهد. اگر این بند صدمه دیده باشد فرد نهایتا سازمان را تر ک خواهد کرد .

 • اگر شما از جمله کارکنان خوش شانسی هستید که رئیس خوبی دارید این موضوع را کم اهمیت قلمداد نکنید. ویژگیهای یک رئیس خوب عبارتند از:

 1. بیان انتظارات به صورت شفاف

 2. مربیگری

 3. ارائه بازخورد

 4. قدردانی از تلاشها

 5. استثنا قائل نشدن

 6. شناخت کارکنان

 7. هر فرد را به عنوان یک استعداد منحصر بفرد دیدن

 8. بی محابا کار کردن

 9. صادق و قابل اعتماد بودن

 10. رئیس خوب بودن امری اکتسابی است نه ذاتی

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  محدودیت‌ها در مدیریت دانش