وظایف کارکردی روابط عمومی

ادوارد برنیز یکی از بناینگذاران رشته روابط عمومی معتقد است که روابط عمومی عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش های ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار مردم و کشش برای همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات یک موسسه با مخاطبان خود و متقابلا نگرش ها و اقدامات مخاطبان با موسسه.

از طرفی دیگر رکس هارلو از پیشگامان روابط عمومی در جهان در خصوص روابط عمومی چنین اعتقادی را دارد :  روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند به دست آورند.

اما گرونیک از روابط عمومی تعریف ساده تری را بیان می کند : از نظر وی روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و ارگان هایی است که با آن سر و کار دارند.

در هر حال مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از آن دنبال می شود.

وظایف کلی روابط عمومی :

 • – سیاستگذاری،برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست هاٰ، فعالیت ها، برنامه ها، کارکردها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه.
 • – گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاه های مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیت های سازمان و ارائه آن به مدیریت.
 • – تلاش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان و مدیران و حمیت سازمانی و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات بین آنان.
 • – اعلان مواضع سازمان.
 • – برنامه ریزی و اطلاع رسانی به مردم درباره عملکرد سازمان به انگیزه تنویز افکار عمومی.
 • – تهیه و تنظیم اطالعات پایه ای از سازمان برای ارائه به مراجعان و میهمانان سازمان به زبان های مختلف.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  وظایف کارکردی روابط عمومی

روابط عمومی ها در کنار سایر وظایف خود یک وظیفه مهم دیگر را عهده دار هستند که عبارتست از وظیفه انتشاراتی که میبایست در این خصوص اقدامات زیر صورت پذیرد :

 • – گردآوری و نشر اطالعات و اخبار و گزارش های مربوط به سیاست ها،فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب های موثر و مناسب.
 • – تدوین کتب جزوه ها و تهیه مواد انتشارتی به منظور معرفی سازمان
 • – طراحی، تنظیم و تدوین نظامنامه اشتراک، تامین و توزیع نشریات و مطبوعات برون سازمانی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • – تدوین و انتشار خلاصه عملکرد سالانه سازمان برای ارائه به افکار عمومی
 • – انتشار نشریه داخلی و برون سازمانی

روابط عمومی ها علاوه بر موضوعات فوق میبایست در حوزه های زیر نیز دارای فعالیت بوده و اقداماتی را به انجام برسانند :

 • – تهیه گزارش هایی تحلیلی ادواری ( هفتگی،ماهانه،فصلی و سالانه ) از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان باری ارائه به مدیریت.
 • – نقد و بررسی و تحلیل بازتاب فعالیت های سازمان در نظر اقشار مردم از جمله نخبگان،رسانه ها و دستگاه ها از یکسو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر، و ارائه گزارش آن به مدیریت.
 • – سنجش افکار عمومی درون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارائه ارهکارهای مناسب به مدیریت.

در اغلب موارد زیرساخت های روابط عمومی شامل موارد زیر می باشد :

 • – مدیریت روابط عمومی
 • – بخش برنامه ریزی و اعتبار بخشی روابط عمومی
 • – بخش هماهنگی مراکز تابعه
 • – بخش ارتباطات فرهنگی
 • – بخش ارتباط با رسانه ها
 • – بخش ارتباط با نهادها و سازمان ها
 • – بخش مطالعات افکار عمومی
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ۵۵ میلیارد دلار درآمد مدیریت

تشکیلات روابط عمومی ها نیز معمولا به واحدهای زیر خلاصه می شود :

 • – اداره پژوهش و برنامه ریزی
 • – اداره ارتباطات و رسانه ها
 • – اداره تبلیغات
 • – اداره انتشارات
 • – اداره کارپردازی و پی گیری ها