هنرمندان خیابانی (Street artist)

امروزه در بسیاری از شهرهای جهان ، با بهره مندی از هنرمندان جلوه های ویژه ایی برای شهرنشینان و شهروندان خلق و ارایه می شود که جذاب ترین و قابل توجه ترین آنها ، توسط مشهور ترین و معروف ترین هنرمندان خلق نمی شوند.

، بلکه توسط افرادی ناشناس و گمنامی به وجود می آیند که به آنها هنرمندان خیابانی (Street artist) می گویند که در خلوتی از یک گوشه شهر مشغول به خلق آثار خود هستند .

شاید هم مهمترین عامل و شاخص هنرمندان خیابانی ، در ناشناس بودن آنها باشد ، زیرا هیچ وقت دیده نمی شوند و ما تنها آنها را از روی اسامی واقعی و یا مستعارشان می شناسیم.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سامانه ردیابی و ناوبری (AVL)