هفت سین مدیران

?شاید برای کسانی که سر و کارشان با علم مدیریت و شاخه های مختلف آن باشد، گردآوری هفت سینی از کلیدی ترین واژگان مدیریت و کسب و کار خالی از لطف نباشد. در ادامه این هفت کلیدواژه بیان خواهند شد:  

۱⃣- سین یکم، سرمایه انسانی

بدون شک مهم ترین عنصر هر سازمانی، سرمایه ی انسانی آن سازمان است. تمامی آموزه های علم مدیریت در بستر سرمایه ی انسانی معنا پیدا می کنند. نمی توان سازمانی را متصور شد که بدون برنامه ریزی جامع در خصوص منابع انسانی و فرایندهای مرتبط با آن به موفقیت بلندمدتی دست پیدا کند.

۲⃣- سین دوم، سامانه های اطلاعاتی

کسب و کارِ امروز، نیاز به اطلاعات لحظه ای از وضعیت موجود سازمان، مشتریان، محیط و رقبا دارد. در واقع سامانه های اطلاعاتی یکپارچه، زیرساخت کسب و کارهای امروزی را می سازند. برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بدون دسترسی به این اطلاعات امری محال خواهد بود.

۳⃣- سین سوم، ساختار سازمانی، سازماندهی و برنامه ریزی

طراحی ساختار سازمانی و برنامه ریزی و سازماندهی برای دستیابی به اهداف کلان، در زمره ی وظایف کلاسیک مدیریت است. البته این کلاسیک بودن هرگز به معنای کم اهمیت بودن این وظایف نیست.

۴⃣- سین چهارم، سیاست و رفتار سیاسی

محیط های چندفرهنگی و چندملیتی در کشوری با اقوام مختلف، نیازمند درک رفتار سیاسی و عمل به قواعد آن از سوی تک تکِ اعضای سازمان است. از راس هرم سازمانی تا پایین ترین سطح آن، هرچه میزان درک رفتار سیاسی در کارکنان بالاتر رود، حرکت سازمان به سوی رفتارهای بُرد – بُرد نیز تسهیل خواهد شد. به هر صورت، بروز رفتارهای سیاسی در سازمان اجتناب ناپذیر است، پس مدیریت آن نیز امری ضروری است.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  عوامل بدبینی سازمانی

۵⃣- سین پنجم، سنجش ، اندازه گیری و ارزیابی 

هر آن چیزی را که نشود اندازه گیری کرد، نمی توان مدیریت کرد (جک ولش، مدیرعامل جنرال الکتریک). پس سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان، پیش نیازِ بسیاری از فرایندهای مدیرتی در کسب و کارهای امروزی است.

۶⃣- سین ششم، سیستم ها و استانداردهای مدیریتی

استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، مدل های تعالی سازمانی، مدل های بلوغ سازمانی و … همگی بیان کننده ی قواعد جدیدی در زمینه ی مدیریت سازمان ها از منظرهای مختلف هستند. امروزه به خصوص اگر به دنبال گسترش کسب و کارتان در سطوح بین المللی و جهانی هستید، رعایت بسیاری از این استانداردها اجباری شده است و تاثیر مستقیمی بر کیفیت و تعیین قیمت محصول یا خدمت نهایی شما خواهند داشت.

۷⃣- سین هفتم، سهم بازار 

در نهایت تمام تلاش ها می بایست ابتدا به سوی حفظ سهم بازار موجود و سپس افزایش آن معطوف شود. درواقع تمامی سین های قبلی، باید در خدمت سین هفتم باشند.