هزینه آموزش

یکی از کارکنان شرکت IBM اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ ده میلیون دلار به شرکت ضرر زد .

این کارمند به دفتر واتسون (بنیانگذار شرکت) احضار شد و پس از ورود گفت:
« تصور می کنم باید از شرکت استعفا دهم.»
تام واتسون گفت :
شوخی می کنید !! ما همین الان مبلغ ده میلیون دلار بابت آموزش شما پول دادیم !!!

به راستی در سازمانها به ویژه در کشورهای جهان سوم برای حفظ و نگهداری کارکنان سرمایه های زیادی صرف می شود ولی این سازمانها بی آنکه به این سرمایه گذاری ها توجه کنند از کنار بهره مندی از آنها به راحتی گذر کرده و روزمرگی همچنان در سطوح مختلف آنها به چشم می خورد .

(( با تشکر از جناب آقای محسن قدمیاری برای مطلب ارسالی))

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  فرمان دادن و فرمان بردن