هتریک در فوتبال

اصطلاح هتریک (Hattrick) زمانی در فوتبال استفاده می شود که یک بازیکن در یک بازی سه گل بثمر برساند.این گلها باید در یک بازی در وقت قانونی، تلف شده یا اضافه زده شده باشند. یعنی اگر یکی از این گلها در ضربات پنالتی آخر بازی زده شود، هتریک محاسبه نمی گردد. 

ریشه لغتی هت ریک، اصلا از بازی کریکت (Cricket) آمده است که بعدها در رقابتهای فوتبال و هاکی نیز بکار گرفته شده است.

آمار نشان می دهد که تقریبا در هر ۳۰۰ بازی فوتبال یک هتریک اتفاق می افتد. رکورد سریعترین هتریک جهان در دست تامی روس (Tommy Ross) بازیکن سابق تیم انگلیسی Ross County است. او در سال ۱۹۶۴ برابر تیم Naim County سه گل در ۹۰ ثانیه بثمر رساند.

Scroll to Top