نیسان آبی در شهر آزاد

برخی از لحظه ها آنقدر برایمان عادی شده که از کنار آن به راحتی رد می شویم و فرقی نمیکند از جنس مردم باشی از جنس پلیس باشی و یا …..برخی صحنه ها را فقط می توان در ایران دید و آن را شکار کرد و متاسفانه روز به روز در حال افزایش به شکل های جدید.

آخر برادر من چهار تا بلوکه کمتر میگذاشتی و حفاظ می انداختی لااقل به فکر نیسان آبی نیستی به فکر بقیه باش!!!! بعد با این اوضاع یکسری از دوستان میگن کشور در حال توسعه هستیم !!!!

( با تشکر از جناب آقای مجید محسنی برای ارسال مطلب فوق)

 

Scroll to Top