نوستالوژی دوطبقه

نوستالژی Nostalgia (به پارسی: یادمانه) را می‌توان به طور خلاصه یک احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا ،اشخاص و موقعیت‌های گذشته ، تعریف کرد .نوستالوژی اتوبوسهای دو طبقه !! واقعا یادش بخیر 

 

 

Scroll to Top