حکایت مدیریتی

نظر خواهی از مردم جهان

از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود!! سؤال از این قرار بود:

نظر خودتان را راجع به کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟

جالب اینکه کسی جوابی نداد ، چون ، در آفریقا ، هیچکس نمی دانست ، غذا ، یعنی چه؟

در آسیا ، هیچکس نمی دانست ، نظر، یعنی چه؟

در اروپای شرقی ، هیچکس نمی دانست ، صادقانه ، یعنی چه؟

در اروپای غربی ، هیچکس نمی دانست ، کمبود ، یعنی چه؟

و در آمریکا ، هیچکس نمی دانست ، سایر کشورها،  یعنی چه؟

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اندیشه‌های خود را شکل دهید
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=4409