نشانه های خروج کارکنان خوب از سازمان

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شاهد خروج کارکنانی از سازمان و یا شرکت خود بوده اید که همواره از آنان به عنوان بهترین کارکنان در سازمان یاد می شد و شاید هم خود شما از این دسته از کارکنان بوده اید . به راستی چه نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد که کارکنان خوب شما در حال خروج از سازمان و یا ترک آن هستند ؟ این نشانه های شش گانه را در تصویر زیر مشاهده می کنید :

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  برای حفظ شادی کارکنان