نسبت مدیران ایران و ژاپن

دولت ژاپن با جمعیتی ۱۱۰میلیون نفری تنها با ۳۰۰هزار کارمند اداره می‌شود ولیکن دولت ایران با جمعیتی ۷۵میلیون نفری۱.۵برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد!

حدود ۳۰۰هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند که تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود ۳۰۰هزار نفر می‌رسند!

این آمار تکان‌ دهنده را محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از وضعیت دولت عیالوار ایران در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها در سال ۱۳۹۳ ، اعلام کرده است. البته این بخشی از بزرگ‌شدن دولت در سالهای اخیر است.

به گفته این مقام دولتی، تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از ۴۴۱هزار نفر می‌رسد که حدود ۱٫۵برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.

بدیهی است اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به ۱۰۰درصد بودجه جاری خواهد رسید و آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.

با این حال هرگاه در کشور بحرانی در زمینه های خدمت رسانی به مردم مشاهده می شود بلافاصله به آن برچسب سوء مدیریت می زنیم پس چرا با این جمعیت مدیریتی ما هنوز اندر خم کوچه سوء مدیریت هستیم ؟

Scroll to Top