قدرت رهبری مدیر

قدرت ، توانایی تحمیل اراده ی فرد بر دیگری یا دیگران تعریف شده است و قدرت رهبری مدیر در یک گروه یا سازمان اجتماعی از منابع مختلفی سرچشمه میگیرد که هر یک از آنها میتواند در نوع و شکل رهبری مدیر تاثیر بگذارد.

  • منابع قدرت رهبری مدیر عبارتند از:

  1. قدرت پاداش Reward : توانایی دادن پاداش مادی و معنوی به فعالیت زیر دستان.ضمنا همواره به یاد داشته باشید که Reward و یا پاداش مناسب ، شفاف ، غیر متناوب و غیر مستمر پرداخت و و یا انجام شود و بابت عملکرد افراد ملاک قرار گرفته و عمل شود .
  2. قدرت تنبیه Coercive : توانایی مجازات مرئوسان به منظور تصحیح رفتار آنان در جهت رسیدن به هدف های سازمانی .
  3. قدرت مرجعیت  Referent : توانایی ناشی از قبول رهبر به عنوان الگو و اسوه به وسیله ی پیروان.
  4. قدرت مهارت یا دانش تخصصی Expert : قدرتی است که بر مبنای آن پیروان قبول دارند رهبر دارای مهارت یا دانش تخصصی است که او را از دیگران متفاوت میسازد.
  5. قدرت قانونی Legitimate : توانایی ناشی از قانون است که به مدیر حق تاثیر گذاری بر زیردستان را واگذار مینماید و زیر دستان را ملزم به پذیرش این تاثیر مینماید.
  • سبک رهبری استبدادی(اقتدارگرا)مدیر:

در این سبک مدیر شخصی است که دستور میدهد و اختیارات و تصمیم گیری در نزد وی متمرکز است.اینگونه سبک رهبری مدیر نوعا منفی بوده و قدرتش از منابع زور ,تهدید و تنبیه ناشی میشود.

  • سبک رهبری دموکراتیک مدیر:

مدیرانی که از این سبک استفاده میکنند , به نیازها,علایق و استعداد های کارکنان خود واقف بوده , به آنها اجازه میدهند درباره ی فعالیت ها و وظایف شغلی,شخصا تصمیم بگیرند و مدیر دارای قدرت رهبری دموکراتیک در هنگام تصمیم گیری با کارکنان مشورت میکند و از آنان میخواهد که با اظهار نظرهای خود به انتخاب بهترین راه کار از بین راه های موجود ,او را یاری دهند.این سبک در سازمان هایی که کارکنان آن را افراد تحصیلکرده تشکیل میدهند,بیشتر قابل پیاده شدن است.مانند مدارس و دانشگاه ها.

  • سبک رهبری آزاد:

در این سبک,مدیر برای پیروان یک هدف را مشخص مسازد و ابزار لازم برا ی رسیدن به آن هدف را هم فراهم میکند مانند پول و سپس گروه ها افراد را بدون کنترل بیشتر آزاد میگذارد تا خود آنان اقدام کنند.در این سبک رهبری مدیر فقط نقش هماهنگ کننده و راهنما را ایفا میکند.مانند تحقیقات آزمایشگاهی که رهبر گروه ,دخالت خود را در کار محققان به حد اقل میرساند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  برخی اصول و قوانین در مدیریت

(برگرفته از مطالب ارایه شده توسط جناب آقای دکتر حمید عرفانیان خان زاده)

پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=8560