مشاغل جمعیت جهان

سازمان خواربار جهانی (فائو) در گزارشی ۷میلیارد جمعیت جهان را از نظر اینکه چه کاری انجام می‌دهند را  تفکیک کرده و به اختصار به آن اشاره کرده است.

شاید برای خیلی‌ها جای سوال باشد که ۷ میلیارد جمعیتی که در جهان وجود دارد به چه کاری مشغول هستند و در چه کارهایی اشتغال دارند و در چه گروه سنی هستند که سازمان خواربار جهانی (فائو) در گزارشی به این موارد پرداخته است.

  • به گزارش فائو، ۱۹درصد جمعیت جهان که ۴/۱ میلیارد نفر هستند در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.
  • این بخش غذای ۷میلیارد جمعیت جهان را تامین می‌کند.
  • همچنین ۲۳ درصد جمعیت جهان که ۱٫۷میلیارد نفر هستند در کارهای خدماتی اشتغال دارند اما گزارش فائو حاکی از این است که ۴۳۰میلیون نفر در جهان بیکار هستند که ۶درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد.
  • در بین مردم دنیا ۸۰۰میلیون نفر (۱۲درصد) در مشاغل صنعتی فعالیت می‌کنند.
  • همچنین گزارش فائو نشان می‌دهد که ۵۷۷میلیون نفر از جمعیت جهان در سن بالای ۶۴ سال هستند که ۹درصد جمعیت ۷میلیارد نفری دنیا را شامل می‌شود.
  •  براساس این گزارش، ۲۶درصد جمعیت جهان معادل ۱٫۹میلیارد نفر کم سن و سال هستند که هنوز قادر به فعالیت و کار نیستند.
  • گزارش سازمان خواربار جهانی نشان می‌دهد که ۵درصد جمعیت جهان که حدود ۴۰۰میلیون نفر هستند در کارهای شرکتی مشغول به‌کارند.

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نخستین هواپیمای ایران