مدیریت دانش فردیPKM

در سالیان گذشته تعداد کمی از افراد می دانستند که یک کامپیوتر شخصی چیست و یا چه مزیت هایی دارد؛ اما اکنون این نوع کامپیوتر ، جز وسائل و ملزومات شخصی هر فرد به حساب می آید.

با افزایش تعداد کامپیوترها و ظهور اینترنت و دیگر منابع غنی اطلاعات ، مردم توانسته اند به دنیایی از اطلاعات و داده ها دسترسی پیدا کنند . از سوی دیگر نیز ما همواره با فرصت های متنوع یادگیری و کسب تجربه روبرو هستیم و این تجربه ها ، اطلاعات و داده ها ، هریک دارای ارزشی برای افراد بوده و دستیابی به آنها ، یادآوری آموخته های مرتبط با آن ها و به کاربستن دانش نهفته در این اطلاعات در طول زندگی، برای هر فرد، تبدیل به یک چالش پراهمیت می شود.

 بر این پایه، مدیریت دانش شخصی (Personal Knowlege Management) تلاش می کند تا افراد را در مدیریت دانسته های شخصی، چه در قالب تجربه، چه در قالب فایل های دیجیتالی یاری رساند.

مدیریت دانش فردی ، سیستمی است که توسط خود افراد و بنا بر خصوصیات آن ها برای استفاده از دانش شخصی استفاده می شود.

در حقیقت PKM پاسخ به احساس و تمایل افراد برای یادگیری بیشتر و ارتقای سطح آگاهی و دانش آنها است. این علم، زمینه ای برای آگاهی افراد از دانش موجود در ذهن، مستندات و سیستم های خود، مدیریت و استفاده صحیح آن، بکارگیری موثرتر، آگاهی از دانش مورد نیاز خود و برطرف کردن نیاز خود به برخی دانش هایی که در اختیار ندارند، فراهم می نماید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مدیریت دانش و موقعیت سازمانی
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=7995