حکایت مدیریتی

لکه سیاه !!

از کوفی عنان (دبیر کل سابق سازمان ملل وبرنده صلح نوبل) پرسیدند :

بهترین خاطره ی شما از دوران تحصیل چه بود ؟

او جواب داد : روزی معلم علوم ما وارد کلاس شد و برگه ی سفید رنگی را به تخته سیاه چسباند که در وسط آن لکه‌ای با جوهر سیاه نمایان بود .

معلم از شاگردان پرسید : بچه ها در این برگه چه می بینید؟

همه جواب دادند:  یک لکه سیاه

معلم با چهره ای اندیشمندانه لحظاتی در مقابل تخته کلاس راه رفت و سپس با دست خود به اطراف لکه سیاه اشاره کرد و گفت:

بچه های عزیز چرا این همه سفیدی اطراف لکه سیاه را ندیدید ؟

کوفی عنان می گوید: از آن روز تلاش کردم که اول سفیدی (خوبی‌ها، نکات مثبت، روشنایی ها و…) را بنگرم .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  چای با نمک