قدرت مدیریت و رهبری

در بسیاری از سازمانها و شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی یکی از مهمترین دغدغه‌های تحول و پویایی و موفقیت ، سبک و روش‌های مدیریتی و یا به عبارتی رویکرد مدیریتی است که می‌تواند در توفیقات سازمانی نقش بسزایی داشته باشد(قدرت مدیریت و رهبری)

لشکر گوسفندهایی که به وسیله یک شیر مدیریت و هدایت(رهبری) می‌شوند خواهند توانست لشکر شیرهایی که به وسیله یک گوسفند مدیریت و هدایت (رهبری) میشوند را شکست دهند .

An army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  شاخص ارزیابی عملکرد منابع انسانی
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=33885