حکایت مدیریتی

فرهنگ سازمانی و اوبونتو

یک پژوهشگر انسان شناس، در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد. او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.هنگامی که فرمان دویدن داده شد ، آن بچه ها دستان هم را گرفتند و بایکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند. وقتی پژوهشگر علت این رفتار آن ها را پرسید وگفت درحالی که یک نفراز شما می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود،چرا از هم جلو نزدید؟ آنها گفتند: اوبونتو؛ به این معنا که: “چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحت اند”؟

اوبونتو” در فرهنگ “ژوسا” یعنی : من هستم، چون ما هستیم”

در یک سازمان هم اگر تفکر مدیر و کارمندان بر این اصل استوار باشد که سازمان وجود دارد و ما در کنار آن وجود داریم؛ تمامی کارکنان و پرسنل بقای خود را در گرو بقای سازمان یا کارخانه یا… می بینند و با تمام وجود برای پیشرفت آن تلاش می کنند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  عوامل تغییر فرهنگ سازمانی