سیما و منظر شهری

تمام عناصر و عوامل شهری که به دیده می‌آید و چشم قادر به تماشای آن می‌باشد و در ذهن و خاطره انسان شکل میگیرد به عنوان سیمای شهری از آن یاد می شود که یکپارچگی بصری و ساختاری مجموعه ساختمان‌ها، خیابانها و مکان‌ها که محیط شهری را می‌سازد را منظر شهری می گویند که این عوامل نقش مهم و بسزایی در آرامش و سلامت روحی و روانی شهروندان دارد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  در شهر