سیستم‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانی‌

سیستمی‌ که‌ برای‌ گردآوری، پردازش، ذخیره‌ و انتشار اطلاعات‌ به‌منظور پشتیبانی‌ تصمیم، هماهنگ‌سازی، کنترل، تحلیل‌ و رؤ‌یت‌ فعالیتهای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ سازمان‌ به‌ کار می‌رود.(۲۰۰۰ DESSLER)

شاید قدیمی‌ترین‌ نوع‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانی، سیستم‌های‌ مربوط‌ به‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ حقوق‌ کارکنان‌ باشد که‌ در اواسط‌ دهه‌ ۷۰ میلادی‌ رایج‌ شدند.

یک‌ سیستم‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانی، حداقل‌ با یکی‌ از سه‌ علت‌ زیر توجیه‌ می‌شود :

  1.  افزایش کارایی : سیستم‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانی، قادر است‌ تا کارایی‌ فعالیتهای‌ منابع‌ انسانی، و کارایی‌ کل‌ سازمان‌ را بالا برد.
  2.  تنوع‌ کارکردی‌ با داده‌های‌ منابع‌ انسانی : این‌ گزارشها امکان‌ تصمیم‌گیری‌ آگاهانه‌تر و مطمئن‌تر را برای‌ مدیران‌ منابع‌ انسانی‌ فراهم‌ آورده‌ است.
  3.  تغییر جایگاه‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی : یک‌ سیستم‌ اطلاعات‌ تاحد زیادی‌ جایگاه‌ و توجه‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ را از پردازشگر صرف‌ تراکنش ها به‌ سوی‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ رهنمون‌ می‌سازد .

 

به عبارت دیگر سیستم اطلاعات منابع انسانی یک روش سازمان یافته جمع آوری ، نگهداری و ارایه اطلاعات به مدیران ، به منظور تصمیم گیری در امور چهارگانه نظام مدیریت منابع انسانی می باشد .

mis

مشخصات سیستم منابع انسانی :

  1. اطلاعات بروز باشد و بموقع در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد.
  2. اطلاعات صحیح و دقیق باشد .
  3. اطلاعات ، مرتبط و مورد نیاز مدیران باشد .
  4. اطلاعات مورد نیاز در اختیار مسئول مربوطه برسد نه همه همکاران
Scroll to Top