سامانه ردیابی و ناوبری (AVL)

سامانه ردیابی و ناوبری خودکار ناوگان ( متحرکها) ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهای خاص منظوره می باشد که با استفاده از فن آوری ماهواره و GPS  و با تکیه بر زیرساخت GIS ( سیستم های اطلاعات جغرافیایی ) امکان ردیابی همزمان و ناهمزمان ناوگان خودروئی و یا متحرک ها را با هدف اطلاع یافتن از موقعیت آنها و امکان پذیر ساختن مدیریت بهینه آنان فراهم می سازد .

با راه اندازی این سیستم ، موقعیت خودرو ها از طریق یک مرکز عملیاتی قابل تعیین می باشد و مسئولین سیستم می توانند با هر نقطه با برقراری اتصال به مرکز مکان و الگوی توزیع آنها را بروی نقشه مشاهده کرده و آخرین اطلاعات حرکتی نظیر جهت حرکت ، میزان توقف ، سرعت و مسافت طی شده را در اختیار داشته باشند.

همچنین برنامه ریزان سازمانی با دسترسی به گزارشات تحلیلی بر روی این اطلاعات می توانند در خصوص بر نامه ریزی مناسب و کارای منابع حمل و نقل اقدام نمایند.

پلیس و نیروهای امنیتی و نیروهای خدمات و امداد شهری می توانند از این سیستم به عنوان یک ابزار قدرتمند استفاده نموده و خدمات خود را به نحو مطلوبتری ارایه نمایند . بطوریکه مسئولین هر بخش از این خدمات قادرند با ردگیری مکانی خدمت مورد نیاز بر روی نقشه و براساس نزدیک ترین واحد های عملیاتی خود آن را به محل اعزام دارند که این خود باعث کاهش زمان تلف شده استفاده کنندگان از خدمات و افزایش کارایی و رضایت مخاطبین خدمت می گردد.

سامانه ردیابی و ناوبری خودکار ناوگان ازدو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است. بخش نرم افزاری این سیستم در مرکز نصب شده و شامل نمایشگر نقشه و مسیر، سیستم مدیریت فراخوانی متحرک ها و سیستم ناوبری می باشد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اولین آسفالت در خیابانهای تهران

بخش سخت افزاری سیستم یک سیستم ردیاب می باشد که بر روی خودروها و در مرکز نصب می شود و با استفاده از یک بستر انتقال اطلاعات (خطوط بی سیم، شبکهgsm,sms داخلی و یا بستر ماهواره ایی ) امکان تبادل اطلاعات و فرامین مابین مرکز و خودورها  را فراهم می سازد.