سالگشت یار سفر کرده

چهارم مردادماه سالگشت یار سفرکرده مهندس شهرام کریمی است . قطعه ۲۱ بهشت رضا ( مشهد) آرامگاه ابدی اوست / یادش و نامش جاودانه باد و روحش شاد .

Scroll to Top