دوستی های محیط سازمانی

سازمان یک محیط اجتماعی به شمار می رود و ارتباطات انسانی در آن حرف اول را می زند  و در این میان دوستي های محيط سازمانی نقش مهمی را آن به عهده دارند ؟ آيا حفظ كار و فاصله معقول و منطقي از دوستان مهم‌تر است يا برقراري ارتباط صميمانه با دوستان و گسترش آن در محيط كار؟

  • دكتر جان يا گر نويسنده كتاب «اهميت دوستي و تاثير آن در زندگي» مي‌نويسد :

دوستان در محيط كار تاثير زيادي بر عملكرد شما دارند و به شما انگيزه مي‌دهند، باعث پيشرفت شما مي‌شوند يا بر عكس، شما را نااميد مي‌كنند و در نتيجه با دلسردي به كار خود ادامه مي‌دهيد . دوستان خوب محيط كار را لذت‌بخش مي‌كنند. خلاقيت و بازدهي را افزايش مي‌دهند. بسياري از طريق دوستان، كارهاي جديد و خوب پيدا مي‌كنند.

اما اگر تاثير دوستان بيش از حد معمول باشد، برايتان گران تمام مي‌شود و نتايج منفي به دنبال دارد. دوستي بيش از حد، خلاقيت را از بين مي‌برد. گفت‌وگوهاي طولاني با دوستان، سرعت انجام كار را كاهش مي‌دهد. برخي دوستان مي‌توانند مسائل كاملاً خصوصي شما را در محيط كار پخش كنند. گروه‌بندي دوستان باعث پارتي‌بازي، انحصارطلبي و تبعيض مي‌شود.»

  • ارتباطات محيط كار باعث دوستي و صميميت مي‌شود.

بتي گلاستر روانشناس مي‌گويد: «شما نظرتان را در مورد همكاران، مديران يا كار به دوستتان مي‌گوييد و انتظار داريد به كسي نگويد. اگر دوست وفاداري باشد، خواسته شما را تامين مي‌كند در غير اين صورت حرف شما را همه‌جا پخش مي‌كند.»

  • آيا دوستي‌هاي محل كار با دوام است؟ آيا دوستي‌هاي محل كار با ساير دوستي‌ها تفاوت دارد؟

يا گر پاسخ مي‌دهد: «بله از خيلي جهت فرق دارد. كار امنيت مالي ايجاد مي‌كند. اگر مجبور باشيم بين كار و منبع درآمد و دوست يكي را انتخاب كنيم، دوست را به كار مي‌فروشيم. با توجه به جنبه‌هاي مثبت و منفي گسترش روابط صميمانه و دوستانه، تصميم‌گيري در اين خصوص بسيار حساس و مهم است. دوستان خوب تاثير مثبت بر كارتان دارند. برعكس دوستان بد باعث اخراج شما مي‌شوند.»

  • دوستي با مدير

آيا بايد رئيس و كارمندان با هم دوست باشند؟ يا گر مي‌گويد، حفظ دوستي با همكاران بسيار ساده است. ولي اگر فردي بايد بر كار دوستش نظارت و كار او را ارزيابي كند، مشكل به وجود مي‌آيد. اگر بخواهيد با مديرتان دوست باشيد شايد همكاران فكر كنند مي‌خواهيد از موقعيت سوءاستفاده كنيد. اگر رئيس‌تان با شما دوست باشد شايد او را به حمايت و جانبداري از شما متهم كنند.

  • وقتي بين دوستي‌ها فاصله ايجاد مي‌شود

دوستي در محيط كار با ارزش است، اما دائمي نيست. اگر موقعيت يا كارتان عوض شود، شايد از دوستتان جدا و به بخش ديگري منتقل شويد. در چنين صورتي، چه عاملي باعث ادامه دوستي مي‌شود. يا گر مي‌گويد: «حفظ ارزش‌هاي مشترك» ارزش‌هاي مشترك عامل اصلي دوستي و حفظ آن باعث بقاء دوستي مي‌شود.

  • دامنه دوستي

گاهي دوستان زيرآب شما را مي‌زنند يا به شما خيانت مي‌كنند. تحمل اين امر چندان آسان نيست. چگونه با اين شرايط مي‌توانيد به كار ادامه دهيد؟ يا گر پيشنهاد مي‌كند: ابتدا وفاداري دوستان را امتحان و سپس به آنان اعتماد كنيد. در مورد آنچه مي‌خواهيد به دوستان بگوييد با دقت فكر كنيد.

اگر دوستتان باعث پيشرفت و ارتقاي شما مي‌شود، دوستي‌تان را ادامه دهيد صحبت و دوستي بيش از حد باعث اختلاف مي‌شود، در صورت لزوم خود را كنار بكشيد يا اعتدال را رعايت كنيد. رابطه اجتماعي با ديگران داشته باشيد ولي صميمي نشويد. اگر در محيط كارتان ترجيح مي‌دهند روابط صميمانه با همكاران نداشته باشيد، به اين امر توجه كنيد.  

Scroll to Top