دست کم روزی یک آشغال

در سوئد انجمنی هست بنام «دست کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار». دبیر افتخاری انجمن شاه سوئد است.

روزی در تلویزیون با یکی از مسئولان انجمن گفت‌وگو داشت. خبرنگار از تعداد اعضا پرسید و سپس پرسید “شما فکر می‌کنید اگر روزی یک آشغال از روی زمین بردارید، سوئد تبدیل به بهشت می‌شود؟”شاه گفت “نه. ما، اعضای انجمن، انسانهای متوهمی نیستیم. اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک آشغال از روی زمین بردارد، خودش هرگز آشغال روی زمین نمی‌ اندازد.ما آموزش می‌دهیم آنهم نه در تئوری که با عمل…”

ما نیز بیائیم به زمینی که روی آن زندگی می کنیم و به آینده‌ی کودکان‌مان خدمت کنیم.

۱_ هر روز حداقل یک آشغال از زمین برمیداریم
۲- هرگز آشغالی بر زمین نمیریزیم.

ما میتوانیم……!…؟؟

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  آیت الکرسی
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=14148