حکایت مدیریتی

فساد و تباهی جامعه حاصل دروغ است

کنار آرامگاه خالق شاهنامه ، فردوسی گرانقدر در طوس نشسته بودم و نگاهم به دختر بچه سه یا چهار ساله خارجی افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت مرا نگاه میکرد .

آن دخترک با چهره زیبا ، معصوم ، موهای طلایی و غیر مرسوم در سرزمین ما مرا بی اختیار مجبور کرد تا با دستم اشاره کنم که  به طرفم بیاید ، اما در حالتی از شک و ترس از جایش تکان نخورد . دو سه بار دیگر هم تکرار کردم اما نیامد .

به عادت همیشگی !!  دستم را که خالی بود مشت کردم و به سمتش نشان دادم تا احساس کند چیزی برایش دارم !

بلافاصله به سویم حـرکت کرد ولی در همین لحظه پدرش که گویا دورادور مواظبش بود بسرعت به سمت من آمد و یک شکلات را مخفیانه در مشتم قرار داد .

بچه آمد و شکلات را گرفت .

به پدرش که آلمانی بود گفتم من قصد اذیت او را نداشتم و وی گفت ، میدانم و مطمئنم که میخواستی با او بازی کنی اما وقتی مشتت را باز میکردی او متوجه میشد که اعتمادش به تو بیهوده بوده است و این کار تو باعث می گردد که بچه، دروغ را تجربه کند و دیگر تا آخر عمرش به کسی اعتماد نکند.
دروغ فساد و تباهی جامعه را ببار میاورد ، اعتمادها را از بین می برد ، لذت زندگی جمعی و مدنی را از بین میبرد ،  ظلم و بی عدالتی را گسترش میدهد.

دروغ منشا بسیاری از معضلات اجتماعی دروغ است و ریشه جامعه را خشک می کند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  میزان فاصله ی قلب آدم ها و تُن صدا

دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانی ها به راحتی جاری است و چون سیلی که هر لحظه بزرگتر میشود در حال نابودی ما است !!

والدین، از آن لحظه که بدلیل تنبلی خود ، شیشه شیر خالی را در دهان نوزاد قرار میدهند تا او را ساکت کنند ، آموزش دروغ را به او آغاز کرده اند!!

اندکی به کردار و گفتار خودمان بیندیشیم!

بابا در خانه جلوی بچه کوچک به همسرش میگوید ، فلانی زنگ زد بگو من نیستم . مادر به بچه میگوید اگر غذایت را بخوری برایت فلان چیز را میخرم بعد انگار نه انگار !!! بابا به بچه اش میگوید مامانت آمد نگو من به مامان بزرگ زنگ زدم و……

این بچه بزرگ میشود و وارد جامعه شده و معلمش میگوید چرا مشق ننوشتی و براحتی دروغ میگوید که خاله ام مرده بود ، خونه نبودیم .

این بچه ، فروشنده میشود و مثل آب خوردن جنس بنجل را به دروغ جای اصلی میفروشد !!!

این بچه ، مهندس میشود بجای دو متر ، یک متر فونداسیون اجرا می کند !!!

این بچه ، دکتر میشود و اهمال کاری در عمل جراحی را ایست قلبی گزارش میکند !!!

این بچه ، تولید کننده محصولات پروتئینی میشود ، گوشت شتر و اسب را به جای گوشت گاو و گوسفند در عرضه محصولات به کار می گیرد !!!

این بچه ، رییس هواپیمائی میشود و سقوط هواپیما را پای خلبان مرده می اندازد !!!

و اینجاست که باید پذیرفت که :

دروغ به اولین ابزار هر فرد برای دست یافتن به هدف تبدیل می شود!!

پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=6730