خصوصیت های مدیران کوتوله

در مدیریت مبحثی وجود دارد به نام مدیر کوتوله و مدیریت کوتوله که اکثر شرکت هایی که دچار بحران شده اند با این نوع مدیریت به چالش کشیده شدند و دچار بحران گردیدند .

مدیر کوتوله به مدیری اطلاق می شود که دارای دانش و علم و تجربه ای کم می باشد و پست مدیریت را در اختیار وی می گذارند و از آنجایی که این نوع مدیر و مدیریت علاقه زیادی به زندگی جلبکی دارد و برای این نوع زندگی محیطی باتلاقی را  دوست داشته و سعی می کند که محیطی این چنینی را برای خود به وجود آورد  .

حال با توجه به اینکه مدیر کوتوله به مدیری اطلاق می گردد که کوته بین و فاقد علم مدیریت بوده و افرادی را انتخاب میکند که از خود کوتاه تر باشد و توان تحمل کسی را که کمی از وی بلند تر باشد را ندارد . بنابراین مدیر کوتوله ، مدیران میانی کوتاه تر از خود را انتخاب می کند و این مدیران که فاقد علم و توانایی هستند در رده میانی شرکت افراد کوتاه تری از خود را بر می گزینند و بعد از مدتی سازمان شما دچار بحران می شود .

البته عمر این نوع مدیر معمولا کوتاه است اما اثرات مخرب این نوع مدیرت میتواند سالهای سال در سازمان شما باقی بماند . در این نوع سازمانها افراد توانمند سرخورده می شوند و به انزاو کشیده می شوند و نوعی فلات زدگی سازمان را فرا می گیرد و در نهایت این دسته از افراد ممکن است از سازمان شما جدا شوند .

  • چند خصوصیت مدیران کوتوله :

  1. این نوع مدیر، اجازه رشد و ارتقا به دیگران (زیر مجموعه و پرسنل سازمان ) را نمی دهد.
  2. در این سبک از مدیریت مدیر مربوطه فقط به آدم های ناتوان تر از خودش پست و موقعیت می دهد.
  3. هر کسی را  در مجموعه سازمانی خود به منزله تهدید می بیند . (و همواره به دنبال کسانی است که عنوان دشمن و رقیب خود می پندارد)
  4. فاقد دانش و توانائی و کفایت لازم برای مدیریت است.

  5. به جای آنکه قابلیت سود آوری برای مجموعه خود را داشته باشد در صدد حذف منابع مالی برای دیگران و زیر مجموعه اش است. (اسمش را می گذارد صرفه جوئی)
  6. فقط به فکر منافع شخصی خود است.
  7. از قربانی کردن نزدیکترین افراد در مجموعه اش نیز اگر در موقعیت تهدید قرار گیرد ترس و واهمه ایی ندارد.
  8. آنچنان تنش و به اصلاح بلوائی سر کوچکترین مسائل راه می اندازد که گوئی جنگ جهانی راه افتاده است.
  9. اگر به کسی در مجموعه بخواهد ارتقا مقام دهد فقط میزان نزدیکی به او، وفاداری به او و حتما و الزاما سطح دانش کمتر از او شرایط احراز برای ارتقا را فراهم می سازد.

به راستی آیا چنین مدیرانی را تجربه کرده اید؟ آثار زیانبار این دسته از مدیران را در سازمان ملاحظه کرده اید ؟ و یا احتمالا خود را در حیطه چنین مدیرانی مشاهده نموده اید ؟ لطفا نقطه نظرات خود را برایمان ارسال نمایید .

Scroll to Top