خصوصیات رهبران سازمان

برخى اعتقاد دارند که یک شخص یا رهبر متولد مى شود یا نه و از نظر این افراد رهبران سازمان ابرمردانى هستند که به علت ویژگى هایى که موهبت الهى است شایستگى رهبرى سازمان را پیدا کرده اند .

بنابراین کسانى مى توانند نقش رهبرى را در سازمان ایفا کنند که داراى خصوصیاتى چون هوشمندی، برونگرایی، تسلط بر خود، اعتماد به نفس، سخنورى و جاذبه کلام، زیبایى و جذابیت سیما و چهره و مانند آنها باشند.

از جمله خصوصیات عمده اى که براى رهبران سازمان ذکر می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. هوش :

تحقیقات انجام شده بر روى رهبران موفق سازمانی نشان می دهد که هوش آنان از میانگین هوش پیروان و زیردستانشان بیشتر است.

  1. خصوصیات فیزیکی : خصوصیات ظاهرى و فیزیکی مانند قد، سیما و حرکات دست.
  2. بلوغ اجتماعی و وسعت دید: رهبران از جهت عاطفی با ثبات و داراى اعتماد به نفس اند و نسبت به مسایل و رویدادهاى اطراف خود دید و بینش وسیعی دارند.
  3. تیپ شخصیتی :  رهبران شخصیت برونگرا دارند.
  4. انگیزه هاى توفیق طلبی و نیل به هدف: رهبران داراى انگیزه هاى قوى براى موفقیت هستند و توفیق طلب اند.
  5. خصوصیات شغلی : مانند پشتکار و تلاش و ابداع و ابتکار.
  6. خصوصیات اجتماعی: مانند مرتب اجتماعی و سیاسی.
  7. انسانگرایی : انسانگرایی و تاکید بر ارزش انسانها خصوصیت بارز دیگر رهبران موفق است.

هر چند که عده اى عقیده دارند که توانایی رهبرى با خصوصیت فرد یا ویژگی های موروثی قابل بیان است، ولی باید این نکته را در نظر داشت که می توان براى رهبر خوب شدن آموزش دید و با برنامه هاى آموزشی یک رهبر موفق شد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ضرورت تحول در نظام مدیریت
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=16179