حس غربت

چه حس غریبی ست وقتی تمام چشم ها به تو خیره می شوند و تو حتی یک نگاه هم نمی توانی نثار آنها کنی!!

چه حس غریبی ست که تو به همه لبخند می زنی و دیگران فقط به تو خیره می شوند !!!

چه حس غریبی ست که تو با همه مهربانی و همه با تو نا مهربان!!!

و چه حس غریبی ست که تو تنها ترینی… !!!!

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  شهر جهانی نخودچی