جمعیت شناسی ایران ۹۴

نکات آماری درباره جمعیت و اینترنت در ایران که به نظرم برای مدیران اجرایی و ارشد کاربردی هستند.این آمار براساس اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار ابران بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۰ و با درنظر گرفتن جمعیت ایران است. بنابراین این اطلاعات ممکن است خطای آماری داشته باشد ولیکن دید خوبی برای فضای کسب و کار ایجاد می نماید.

شاخص‌های جمعیتی در سال ۱۳۹۴

 • جمعیت ایران تا این لحظه: ۷۸,۴۷۵,۹۴۱ نفر
 • متوسط رشد سالانه جمعیت: ۱٫۲۹%
 • جمعیت زنان: ۳۸٫۸ میلیون نفر
 • جمعیت مردان : ۳۹٫۶ میلیون نفر
 • جمعیت محدوده سنی ۰-۱۹ سال : ۳۲٫۱۶% کل جمعیت ایران برابر با ۲۵٫۲ میلیون نفر
 • جمعیت محدوده سنی ۲۰-۴۴ سال: ۴۶٫۰۲% کل جمعیت ایران برابر ۳۶٫۱ میلیون نفر
 • جمعیت محدوده سنی بالای ۴۵ سال: ۲۱٫۸۲% کل جمعیت ایران برابر با ۱۷٫۱ میلیون نفر
 • بیش از ۷۰% جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ ساال هستند
 • ۹۹٫۴% جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند
 • حدود ۳% از جمعیت ایران را اتباع خارجی تشکیل داده‌اند.

تعداد خانوارهای ایران در سال ۱۳۹۴ : ۲۲,۱۸۵,۶۴۷ نفر  و  بعد خانوار: ۳٫۵۵

 • ۷٫۱۴% جمعیت ایران خانواده یک نفره
 • ۱۸٫۴۳% جمعیت ایران خانواده دو نفره
 • ۲۷٫۱۱% جمعیت ایران خانواده سه نفره
 • ۲۶٫۳۴% جمعیت ایران خانواده چهار نفره
 • ۲۰٫۹۷ جمعیت ایران خانواده پنج نفر با بیشتر

آمار های اینترنتی

 • ضریب نفوذ اینترنت در ایران : ۵۴%(براساس آمار سال۱۳۹۳) یعنی بیش از ۴۲ میلیون نفر .
 • ۲۸ درصد از کاربران اینترنت ایران از خطوط همراه به اینترنت متصل شده‌اند یعنی بیش از ۱۱ میلیون نفر .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیرتی زیبا اما ...