توانایی های ویژه برای مدیران توانمند

مدیران به عنوان عنصر اساسی و تاثیرگذار می توانند همواره جهت دهنده آینده سازمان و نیز ترسیم کننده آینده شغلی کارکنان باشند .  به همین دلیل مدیران قدرتمند و توانمند در سازمان بایستی بتوانند توانایی های چهارگانه زیر را در خود پرورش دهند : 

۱) رهبران بزرگ قادر به تشخیص توانایی‌هایی در وجود افرادشان هستند که خودشان هنوز از وجود آنها بی‌خبرند.

۲) مدیران قوی به جای اینکه فقط دنبال این باشند تا کار بیشتری به افرادشان تحمیل کنند و بهره زیادی به‌دست بیاورند، در تلاشند تا نیازهای آنها را درک کرده و درصدد تامین آن برآیند.

۳) رهبران بزرگ در ابتدا تلاش می‌کنند تا موفقیت را به طور آشکار برای افرادشان تعریف کنند و بعد از آن به آنها اعتماد کرده و اختیار می‌دهند تا خودشان بهترین راه را برای رسیدن به موفقیت پیدا کنند.

۴) بهترین مدیران کسانی هستند که نقص‌ها و اشتباهات خود را حتی در زمانی که در تناقض با اعمال قدرت آنها قرار دارد، با فروتنی بپذیرند تا این نکته را به زیردستانشان نیز القا کنند که نقص و اشتباه دلیل بر ناکارآمدی نیست.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  پاسخگویی نظام اداری ایران