تشریفات و روابط با مشتری

در دنیای امروز مشتری گرایی و توجه به نیازهای مشتری اولین ویژگی و مهمترین اصل در بازاریابی بشمار می رود و متصدیانی که مشتریان خود را نادیده می گیرند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتری ترجیح میدهند از بازار رقابت دور میشوند و مشتریان و سرمایه خود را به تدریج از دست میدهند . بازاریابی و مشتری گرایی یعنی ارتباط صحیح با مردم داشتن و نیازهای آنان را درک کردن و این امکان پذیر نیست مگر اینکه گرایش به مشتری را به عنوان یک فرهنگ بپذیریم و از آن پیروی نماییم .به یاد داشته باشید که مشتری تنها محصول نمی خرد بلکه منافع، ارزش، احترام و عوامل دیگر را نیز طلب می کند که باید در حد امکان برآورده شود . این اصل پذیرفتنی است که بین ارتباط مناسب با مردم و موفقیت در امر فروش نسبتی وجود دارد که از آن به عنوان بازاریابی ارتباطی نام میبرند و در بازاریابی ارتباطی به جای فروش فوری و کوتاه مدت به حفظ درازمدت مشتری توجه میشود.

محورهای جذب مشتری:

برای جذب مشتری باید به سه محور توجه کرد :

۱)نگرش مثبت 

۲)حرفه ای بودن

۳)مخالفت نکردن با مشتری

  • الف ) نگرش مثبت : در باره نگرش مثبت باید معیارهای اخلاقی مورد قبول جامعه را محترم شمرد و از آنها پیروی کرد . فرد با اخلاق در هنگام ارتباط باید :

۱) اطلاعات غیرواقع و به دور از حقیقت به مشتری ارائه ندهد.  

۲) اطلاعات را همانگونه که هست ارایه کند. 

۳) اطلاع رسانی را کامل و با حوصله  انجام دهد .

۴) در پیامش تندی و خشونت وجود نداشته باشد  .

۵) برای اثبات عقیده خود اطلاعات را مورد تحریف قرار ندهد  .

۶) احساس مثبت در مشتری ایجاد کند .

  • ب) حرفه ای بودن : حرفه ای بودن یعنی اینکه فرد به خاطر شغل خود کسب در آمد ملی میکند  و در کارخود تبحر داشته باشد و عمده حواس و خلاقیت خود را برای جذب مشتری متمرکز نماید. ویژگی یک فرد حرفه ای عبارتند از :

۱) دارای نمونه کار موفق هستند.

۲) عاشق کار خود هستند و به شهرت خود اهمیت میدهند.

۳) آماده ریسک کردن و تحمل زیان کوتاه مدت هستند . 

۴) در اثر کسادی موقت، شغل خود را رها نمیکند .

  • ج) مخالفت نکردن با مشتری : متصدی باید تلاش کند تا مشتری خود را راضی نگه دارد و از هنر روابط عمومی و ارتباط جذب مشتری استفاده موثر نماید . هنگام برخورد با مشتری معترض بایستی موارد زیر را رعایت نماید :

۱) بدون توجه به رفتار مشتری خوب رفتار کند و صریح و با ادب رفتار نماید. 

۲) پیش داوری و تعمیم ندهد .

۳) باتوجه به نیاز مشتری عمل کند.   

۴) از سرزنش دیگران ناراحت نشود.

Scroll to Top