تجزیه و تحلیل شغل

هدف از تجزیه و تحلیل شغل ، فرایند جمع آوری و بررسی، ماهیت و ویژگی های هریک از مشاغل و اطلاعات کافی درباره آنها بوده که مراحلی را شامل می شود که به شرح زیر می باشد :

  • بررسی کلی سازمان به منظور تعیین مطابقت مشاغل با بافت و اهداف سازمان .
  • تعیین اینکه از اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل چگونه استفاده خواهد شد.
  • انتخاب نمونه هایی از مشاغل برای تجزیه و تحلیل و مطالعه .
  • به دست آوردن اطلاعات لازم با استفاده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مشاغل .
  • تنظیم شرح و شرایط احراز شغل .
  • طراحی شغل با استفاده از اطلاعات بدست آمده در مراحل قبل .
  • ارزیابی طراحی شغل و انجام دادن اصلاحات لازم در صورت نیاز .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ویژگی های شخصیتی ایده آل مدیران دولتی
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=16486