تاثیر رنگها در تشریفات

رنگ عنصری است که میتواند مستقیم و بی واسطه بر حالت روحی انسان تآثیر بگذارد و احساساتی همانند شادی، غم، راحتی، تحریک و… را به وجود آورد . انتخاب رنگ باید براساس معیارهای درست طراحی انجام شود و انتخاب غیر اصولی در مراسم و تشریفات مجالس، منجر به هرج و مرج و نابسامانی محیطی خواهد شد .

آبی : پاک، سرد، نیروبخش و قادر است صورت ظاهری فضا را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهد ولی باید از سطح میز و غذا دور باشد . آبی تاثیری آرامبخش دارد.

قرمز: از زمانهای قدیم  تداعی کننده خشم، حوصله و خشونت بوده است زیرا رنگی بسیار قوی و گرم است. بعضی معتقدند افزایش دهنده اشتها می باشد .

سیاه : دارای معنی ذهنی منفی است و تداعی کننده غم و عذاب است . رنگ سیاه در ترکیب رنگهای دیگر میتواند خیلی شیک و کلاسیک باشد.

زرد : تداعی کننده اشعه خورشید و نشانه قیمتی بودن، باروحیه، بانشاط و در مقیاس کم میتواند انتقال دهنده خوشحالی امیدواری و فراوانی باشد. رنگ زرد دارای خاصیت جلب و جذب است.

طلایی : به ظاهر شبیه زرد است ولی تاثیر گرمایی آن به نحوی است که می تواند در موازنه با خنثی کردن رنگهای سرد موثر باشد . تاکنون رنگ طلایی با ثروت و قدرت مرتبط بوده است.

سبز : سمبل طبیعت و مترادف با سرسبزی و خرمی بوده و مایه آسایش فکر و روح می باشد .

سفید : تاثیر شدید رنگ سفید زمانی که با رنگهای دیگر هماهنگی ایجاد می کند نمایان می شود و برای کاربرد در زمینه ها بسیار خوب عمل کرده اما برای دیوار ایده آل نیست.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ظرافت‌ رفتاری در مراودات دیپلماتیک

طوسی : یکی از رنگهای خنثی و معمولی جامعه است که پیام آن بی تفاوتی  است .
قهوه ای تیره تداعی کننده مردانگی و قهوه ای روشن نشانه گرما و زنانگی است.