بیست کشور بزرگ جهان

برخی اطلاعات کشورها می تواند زمینه شناخت بهتری را برای افراد فراهم نماید بخصوص وقتی که در نظر دارید به آن کشورها سفر نمایید و هدفی را از جملهبازرگانی و یا گردشگری و یا ….. را در دستور کار داشته باشید . در این تصویر  بیست کشور جهان از نظر وسعت را ملاحظه می کنید که بیشترین و کمترین وسعت را نشان می دهد و ایران در این میان رتبه نوزدهم را از نظر وسعت و مساحت دارا می باشد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  كمربند ايمني
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=16173