اثرات هوش معنوی

رویکردهای معنوی به دانش و سلامت، اخیرا مورد تاکید وتوجه محققان و اساتید قرار گرفته است . برخی از مطالعات تحقیقات به بررسی تاثیر معنویت بر سلامت پرداخته و در کشورهای توسعه یافته، دانشکده‌های پزشکی ، ‌مواد آموزشی درباره مذهب ، معنویت و سلامت را در محتوای درسی خودشان گنجانیده‌اند.
متخصصان سلامت روان نیز قدرت هوش معنوی را تشخیص داده‌اند که برخی آن را به این صورت تعریف می‌کنند: آنچه که بین هوش احساسی و معنوی تفاوت قایل می‌شود این است که هوش معنوی به کشف عقل و حکمت در امر مسایل احساسی و شعوری می‌پردازد. همه ما با توانایی‌ در تکامل هوش معنوی متولد می‌شویم اما گروه کمی از ما از آن استفاده می‌کنیم در حالی که بهره و سود آن بسیار است.

 مهمترین فایده هوش معنوی درست عمل کردن است.همچنین برای هوش معنوی اثرات دیگری نیز ذکر شده است :

– قدرت مقابله با سختی ها، دردها و شکست ها
– بالا بودن خودآگاهی در این افراد
– حسی که این افراد را هدایت درونی می کند
– درس گرفتن از تجربیات و شکست ها
– از دشواری های زندگی فرصتی می سازد برای دانستن
– توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم
– گفتن «چرا؟»
– پرداختن به سجایای اخلاقی و اهمیت دادن به آنها
– توانمند بودن در خودداری و کنترل خویش
– برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری بالا
– درست اندیشیدن
– رهایی از لغزشها و دامهای شیطان
– مهار نیروهای مختلف جهان طبیعت
– در اختیار گرفتن اسرار آسمان پر ستاره
– شنیدن زمزمه حمد و تسبیح تمام ذرات جهان هستی
– گرفتن درس عبرت از پدیده ها
– عدم فرار از میدان حوادث
– بروز کامل عشق در شخصیت فرد 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اهمیت هوش مدیریتی