Tall poppy syndrome

هر یک از ما تجربه ایی از طبیعت داریم  و برای یک بار هم که شده در کنار زیبایی های آن شگفتی های جالبی را نیز مشاهده کرده ایم . به طور مثال در یک قطعه زمین ، گونه ایی یکسان از گلهای رنگارنگ و یا درختان همسان کاشته شده که تعدادی از درختان و یا گلها نسبت به سایرین رشد بیشتری داشته اند . هر چند همه آنها از نظر زمانی و نیز شرایط رسیدگی در وضعیت برابری قرار داشته اند اما در هر حال تعدادی از آنها متمایزتر از بقیه رشد کرده اند و در یک نگه ساده و بدون تجهیزات فنی نیز قابل مشاهده هستند که به این پدیده اصطلاحا Tall poppy syndrome گفته می شود . 

برای روشن تر شدن این موضوع یعنی پدیده Tall poppy syndrome به دلیل ماهیت آن یک مزرعه خشخاش را در نظر بگیرید که پس از گل دهی، میوه آن به بار می نشیند و بدلیل ساقه و فرم میوه این گیاه مشاهده می کنید که برخی از آنها نسبت به سایرین رشد بیشتری داشته و به اصطلاح از ساقه بلندتر برخوردار بوده و در مزرعه خودنمایی می کنند .

وقتی باد در مزرعه  شروع به وزیدن می کند، سایر بوته ها چون در یک سطح قرار دارند با وزش باد این طرف و آن طرف رفته و با میوه خود به ساقه بوته بلندتر ضربه می زنند که تکرار این ضربات و نیز شدت آن موجب می شود که برخی از بوته متمایز و رشد یافته تر، از ناحیه ساقه آسیب دیده و به دنبال آن شکسته و فرو ریزد و نیز از ببار نشستن نیز محروم شود . 

این موضوع در روابط اجتماعی نیز قابل تعمیم است چرا که Tall poppy syndrome  یک پدیده اجتماعی نیز محسوب می شود که در آن برخی از مردم از شایستگی واقعی متنفر هستند و به دنبال آن افراد مستعد و توانمند و پیشرو را مورد حمله و سرزنش قرار داده و آنها را تخریب می کنند.

به عبارتی دیگر همه افراد در جامعه معمولا در شیب یکسانی حرکت می کنند ، کار می کنند ، خلاقیت دارند ، توانایی دارند و ….. اما در این میان افرادی در جامعه  و یا سازمان را مشاهده می کنند که به طور ویژه و بالاتر از سطح میانگین جامعه از خود تلاش نشان داده  ، فکر می کنند ، خلاقیت دارند ، توانایی دارند و ….. بالاخره بقول معروف یک سر و گردن از جامعه هم سطح خود بالاتر هستند .

این دسته از افراد ( کسانی که نسبت به جامعه پیشروتر هستند ) معمولا  به دلیل  توانایی و یا انگیزه و یا هر چه اسمش را می گذارید ، رشد و توسعه ایی  بیشتری دارند و همانطور که گفته شد به اصطلاح یک سر و گردن بلندتر از بقیه در امور پیشرو هستند و معمولا از سایرین متمایز شده و بلافاصله نیز شناسایی شده و شناخت عمومی نسبت به آنها افزایش می یابد .

بدنبال آن دیده می شود که در برخی از جوامع و یا سازمانها، نسبت به این دسته از افراد روی خوشی از سوی اکثریت نشان داده نمی شود و یا به اصطلاح تحمل حضورشان سخت و دشوار بوده و به طرق محتلف از جمله فضاسازی کاذب ، تخریب شخصیت ، بدگویی و …..  سعی در منزوی نمودن و یا خارج کردن آنها از دسته ، گروه ، سازمان و یا جامعه خود می کنند که در عرف بعضا به آن زیرآب زدن هم اطلاق می شود .

متاسفانه این شیوه نامناسب در اغلب کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم و با توجه به شرایطی که  از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و … حاکم می باشد قابل  مشاهده بوده  و توسعه و تعمیم این دیدگاه موجب شده تا عقب ماندگی و یا روزمرگی را در فضای کسب کار در این کشوره را نظاره گر باشیم .

Scroll to Top