نوشته‌ها

مدیران و کارکنان گلخانه‌ای

Greenhouse managers and employees روش گلخانه‌ای، روشی است که در آن فرد به صورت سطحی و کوتاه‌مدت و صرفا بر اساس شرایط خاص در سازمان پرورش و تربیت پیدا می‌کند و اگر در محیطی و یا سازمانی دیگر قرار بگیرد آموخته‌های ناشی از آن روش به مرور از بین می‌رود و به مانند گل که […]