سیستم سرمایه انسانی

سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان مدرن و پویای قرن ۲۱ میلادی است و بی­ تردید یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار می­ باشد. …