سردار ملی

ستارخان با نام اصلی ستارخان قره داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است . وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد. …