مصلی پایین خیابان مشهد

مشهد قدیم یک مصلی در یک فرسنگی جنوب شرقی داشته که در محلی به نام روستای طرق قرار گرفته است، مردم از این مصلی برای برگزاری نماز جمعه و نماز اعیاد استفاده می‌کردند، تا اینکه در پایان عهد تیموریان و اوایل عهد صفویه حملات مکرر ازبک‌ها موجب ناامنی این محدوده از شهر شد. …