حکایت مدیریتی

ستاره شناس

روزی ملا نصرالدین از همسایه اش که مردی دانشمند بود و ستاره شناسی میکرد پرسید فلانی مرا می شناسی؟

مرد گفت: نه!

ملا نصرالدین گفت: تو که همسایه ات را نمی شناسی چطور می خواهی ستارگان را بشناسی ؟!