نمونه سوالات استخدامی

ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

بازدیدها: ۳۱عوامل متعددی بر ایجاد تعهد سازمانی موثر هستند که در این میان عوامل شخصی شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند که عبارتند از : سن ، جنسیت ، تحصیلات ، ازدواج ، سابقه خدمت و سمت در سازمان ، استنباط از شایستگی فرد ، توانایی ها ، حقوق و ...

ادامه مطلب »

تیم مدیریتی سازمان

بازدیدها: ۶بر حسب شرایط جهانی و منطقه ای موفقیت مدیران در دنیای امروز به عوامل متعددی وابسته بوده و شرط موفقیت و رسیدن به اهداف بر اساس این عوامل تعیین می گردد . در این میان تیم مدیریتی سازمان می تواند نقش بسزایی در تحقق این اهداف داشته و به ...

ادامه مطلب »
زناشویی